คำสอนพุทธ-เซ็น (ตอนจบ)

posted on 18 Jun 2010 20:21 by dhammaworld in buddha


คำสอนพุทธ-เซ็น (ตอนจบ)


 

                          

ชีวิตที่ชัวช้าสามานย์   ถึงอยู่นานร้อยปีมิมีค่า

ถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ร้อยปีนั้น หมดเปลือง

ไปกับสิ่งที่ไร้แก่นสารผู้คนนั้นจะต่างอะไร

 กับเศษสวะที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ

 

 

 เรียวกัน   

 

 ...........................................................................

 

 

การรู้แจ้ง ของมนุษย์ เปรียบได้กับภาพสะท้อน ของดวงจันทร์บนผิวน้ำ
ดวงจันทร์นั้นไม่เปียกและผิวน้ำก็ไม่แยกจากกัน
แม้ดวงจันทร์จะทอแสงคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
แต่ดวงจันทร์ก็ยังคงแน่นิ่งอยู่ในห้วงน้ำอันน้อยนิด
ท้องฟ้านภากว้างมาสงบแน่นิ่งอยู่ในหยดน้ำค้างบนใบหญ้าเพียงหยดเดียว

                                                               

 โดเง็น

 

 ...........................................................................